Visie & missie

Onze missie 

Iedereen heeft het recht op de beste zorg. Iedereen heeft het recht om te leren.

Locus faciliteert professionals en organisaties hierin door aan te sluiten bij de (leer)behoefte van het individu en de organisatieontwikkelingen, met als primaire doel het verbeteren van de situatie van de cliënt.

We doen dit door met passie, ervaring en deskundigheid de mens en de organisatie in de volle breedte te belichten.

Objectiviteit en openheid staat centraal in alles wat we doen. Onze analyses zijn scherp en bieden mogelijkheden tot individuele groei en organisatie verbeteringen.

 

Onze Visie

Wij geloven dat iedereen kan groeien in een omgeving waar daarvoor ruimte gecreëerd wordt.  Daarom staat Locus als expertisecentrum voor een integrale en systemische aanpak. Naast ons aanbod van kennis en vaardigheden is er aandacht voor de mens én de context waarin deze zich begeeft.

Wij kennen de wereld van de zorg, het sociaal domein en het onderwijs. Een wereld waarin het spanningsveld tussen de behoefte aan het leveren van goede zorg,  de randvoorwaarden en het appèl van de cliënt en het management soms als een dilemma wordt ervaren. Het oordeelvrij bespreekbaar maken van deze dillema’s geeft ruimte. Hieruit ontstaat eigen regie als cruciale voorwaarde op leren en veranderen.

Wij richten ons op duurzame veranderingen die door professionals gedragen worden én daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor zowel de professional, als de organisatie en natuurlijk de cliënt.

We nodigen je uit om gezamenlijk buiten gebaande paden te denken, te handelen en al samenwerkend en samen lerend, ontwikkelingen vorm te geven.

 

 

 

 

Voor het eerst een training waar mijn medewerkers graag naar toe gaan!