Visie & missie

Onze visie op duurzame inzetbaarheid en verandering in organisaties 

Organisaties zijn continu in beweging. Van medewerkers wordt verwacht dat zij voortdurend in die stroom van veranderingen meegaan. Dit doet een beroep op een veelheid aan persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden zoals:

  • doorbreken van vastgegroeide patronen
  • actief participeren in nieuwe vormen van werken
  • tonen van betrokkenheid en pro-actief handelen
  • nemen van verantwoordelijkheid voor eigen handelen
  • zicht houden op het belang van de organisatie
  • leveren van resultaten
  • streven naar voortdurende verbetering en een wil om te leren

Veranderingen bij mensen en organisaties vinden plaats bij de betrokkenen zelf. Mensen leren in een sociale context en elke situatie waarin mensen met elkaar in contact treden biedt leersituaties. De focus op training/cursus als bepalende leersituatie is verleden tijd. De driehoek tussen leidinggevende, medewerker en de trainer/coach is van cruciaal belang binnen het vormgeven van veranderingsprocessen.

 

 

 

 

 

Voor het eerst een training waar mijn medewerkers graag naar toe gaan!