Workshops voor trainers, coaches, adviseurs en behandelaren

(28/04/2014) - nieuwe workshops voor ons eigen netwerk

De afgelopen jaren heeft locus voor haar netwerk van freelancers en collega’s uit het werkveld incidenteel een aantal workshops georganiseerd. Dit willen we vanaf nu op een meer structurele basis gaan doen. Twee keer per jaar organiseren we een workshop met een thema dat naar ons idee actueel, prikkelend of vernieuwend is. Deze workshops zijn op basis van open inschrijving, dus als je een collega die wij nog niet kennen wilt meenemen dan kan dat zeker!

Voor 2014 hebben we twee mooie onderwerpen. We trappen af met ‘ervaringsdeskundigheid’, een begrip dat soms tegenover professionaliteit wordt geplaatst. Maar in onze visie kunnen deze naast elkaar, en zelfs niet zonder elkaar bestaan. We hebben drie collega’s, die ieder vanuit hun eigen ontwikkeling en ervaring hiermee werken, gevraagd een workshop voor jullie te ontwikkelen.

Het andere onderwerp is geïnspireerd op het boek ‘Goed voor de groep’ geschreven door Karin de Galan met medewerking van Gonnie Kügel. We hebben Gonnie Kügel bereid gevonden een workshop te begeleiden waarin de interactie tussen dynamieken in groe­pen en persoonlijke dynamieken van de begeleider/coach/trainer onder de loep worden genomen. De focus ligt op wat er bij jou gebeurt als begeleider van het proces, je eigen blokkades, blinde vlek­ ken en hoe je daar uit kunt komen.

Klik hier voor de uitgebreide informatie over deze bijeenkomsten!

We hopen je te ontmoeten bij een of beide workshops!