Wat is Locus aan het doen?

(03/07/2017) - Nieuwe interessante trajecten

Met de zomervakanties in aantocht willen we toch even stilstaan bij onze trajecten afgelopen voorjaar en een blik vooruit!

Veel mensen kennen ons van de trainingen over psychiatrische kwetsbaarheid of omgang met agressie, maar Locus is meer dan trainingen alleen. Onze individuele arbeidsgerelateerde trajecten (coaching, intake en/of kortdurende behandeling) groeien gestaag en de diversiteit aan groepstrajecten en procesbegeleiding en advisering wordt ook groter. Daarnaast staat komend najaar ook onze jaarlijkse masterclass weer op stapel (verderop ook hier meer informatie over)

Dit voorjaar zijn we in 25 organisaties in zorg/welzijn, onderwijs en het sociale domein actief. Enkele voorbeelden van deze trajecten.

Onderwijs

 • Training voor schoolpsychologen over omgang met agressie vanuit hun context en rol.
 • Teambuilding docententeam speciaal onderwijs
 • individuele trajecten voor docenten/intern begeleiders

Zorg en welzijn

 • Deelname aan projectgroep vermindering psychisch verzuim binnen een grote zorgorganisatie
 • Opleiding voor intern trainer psychofysieke van 2 zorgorganisaties in combinatie met leergang intern trainer Omgang met agressie (voor 3 zorgorganisaties)
 • Implementatieondersteuning bij invoering nieuwe methodiek
 • Omgaan met complex gedag in ambulante begeleiding in de jeugdzorg
 • Procesbegeleiding van een projectgroep onbegrepen gedrag (opdracht was ene stagnerend proces weer in gang te krijgen)
 • Workshop omgang met hechtingsproblematiek in de VG
 • individuele trajecten onder andere voor behandelaren, verpleegkundigen bijvoorbeeld na ingrijpende werkervaring of gericht op zelfzorg in relatie tot werk(druk)

Sociale domein

 • Scholing expertiseteams jeugd en volwassenen van een gemeente (omgaan met hoog complexe situaties in ambulante begeleiding)
 • Omgang met psychische kwetsbaarheid in het sociale domein
 • Scholing en vervolg met begeleide intervisie voor WMO-consulenten op het vlak van verdiepende gespreksvaardigheid/klantcontact en complexe communicatie

En verder….

 • De webwinkel die dit voorjaar is gestart gaat binnenkort een nieuw bestelformulier krijgen zodat bestellen makkelijker zal verlopen.
 • Na de zomer komt er een nieuwe poster uit. “de interventiecirkel”
 • De Jaarlijkse Locus-Masterclass staat gepland op 6 november en het thema is :

 

(Zelf)zorg voor medewerkers ook uw zorg

Waarom mentale hygiëne van en voor medewerkers binnen onderwijs en zorg &welzijn een specifieke aanpak verdient.

 

 

Heb je interesse in onze trajecten en de maatwerkaanpak van Locus? Bel of mail ons gerust voor een afspraak!