Wat is er gebeurd met OMA?

(09/07/2019) - OMA wordt ZeD

De voormalige leergang OMA trainer is vernieuwd! OMA is ZeD geworden. ZeD staat voor Zorgweerbaarheid en De-escalatie. Deze 2 begrippen vormen de kern van wat in onze visie een training omgang met agressie/grensoverschrijdend gedrag dient te ondersteunen.  Op basis van onze jarenlange ervaring in het geven van allerlei trainingen omgang met agressie in zorg & welzijn, sociaal domein en onderwijs hebben we deze training en de daarbij behorende trainersopleiding flink vernieuwd. In september start de eerste groep van deze nieuwe leergang!

Klik hier voor meer informatie!