Volle vaart van start in 2019

(22/02/2019) - Volop interessante nieuwe trajecten

We zijn 2019 in volle vaart begonnen. Inmiddels staan of worden voor zo’n 24 organisaties nieuwe trajecten gepland voor 2019 en zelfs al in doorloop naar 2020. Ook de variatie aan trajecten blijft boeiend.

Omgaan met agressie een psychiatrie zijn bekende thema’s bij Locus maar er is zo veel meer:

De grote stijger t.o.v. voorgaande jaren zijn de FIT/zorgweerbaarheid trainingen. Steeds meer ouderenzorgorganisaties maken gebruik van onze humane en veilige aanpak bij ernstige agressief/grensoverschrijdend gedrag

Een greep uit de andere trajecten die we gaan doen zijn:

  • Consultatie en advies op de werkvloer (meekijken en ondersteunen bij complex agressief gedrag). We helpen teams om praktisch vorm te geven aan gedragsdeskundige adviezen die men heeft gekregen.
  • Onbegrepen gedrag. Een thema dat de laatste jaren blijft groeien binnen de ouderenzorg
  • Begeleide methodische reflectie voor professionals in zorg/welzijn en sociaal domein (jeugdgezondheidszorg teams, WMO-consulenten, reclassering etc.)
  • Workshops over Hechting en LVB
  • Procesbegeleiding bij het opzetten en integreren van agressie beleid
  • Scholingen rond het thema opvang en nazorg bij schokkende werkervaringen
  • “Train de trainer” Onze leergang gaat in september weer met een groep van start.
  • Leergang agressiecoach/aandachtsvelder agressie in de zorg.

Verder staan enkele nieuwe samenwerkingen net in de steigers! Hierover later dit jaar vast meer.

Geïnteresseerd in onze trajecten? Neem gerust contact op! Via info@locustraining.org of 045-5113437