Training voor Xonar geaccrediteerd

(09/01/2014) - Omgaan met (problematische) complexe thuissituaties opgenomen in BAMW-register

De training “omgaan met (problematische) complexe thuissituaties” die Locus vanaf 2014 voor medewerkers van Xonar gaat uitvoeren is geaccrediteerd voor het beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers. 

Grensoverschrijdend/agressief gedrag  is een van de uitingen van cliënten en/of mantelzorgers waarmee begeleiders geconfronteerd kunnen worden. Het gedrag kan gezien worden als signaal, uitingsvorm of aangeleerd gedrag. Het is geen losstaand gedrag en dient gezien te worden binnen de context van het systeem en de hulpverleningsvraag. 

Ambulant werkende begeleiders worden gezien de context waarbinnen ze werken op een indringender wijze geconfronteerd met dit gedrag. Daarnaast signaleren we dat ernst en frequentie van probleemgedrag toenemen. Het leren hanteren daarvan heeft daarom meer dimensies dan het leren van theorie, verklaringsmodellen en gesprekstechnieken. In algemene zin zien we dat de dilemma’s, impact en behoeften van ambulante begeleiders zich veelal richt op:

  • contact houden met betrokkenen  tijdens dreigende/chaotische situaties,
  • hanteren van de impact van gedrag/situaties waarbinnen je werkt,
  • eigen triggers die het werken in dergelijke omstandigheden bemoeilijken leren herkennen en beïnvloeden.

In de training gaan we op maat van de leerbehoeften van deelnemers binnen de diverse ambulante teams het programma verder inrichten binnen een traject van 5 bijeenkomsten.

Interesse in onze maatwerk leertrajecten en/of accreditatie? Mail ons via info@locustraining.org