Training crisisinterventie voor dienstdoende verpleegkundigen

(18/07/2019) - Vanaf najaar 2019 in ons in-company aanbod

“Het is zaterdagochtend en omstreeks tien uur ontvang jij een alarmering vanuit afdeling de Wolfsmelk. Verzorgende Marianne heeft alarm geslagen aangezien dhr. Fransen verbaal zeer agressief is en zich niet laat corrigeren. Je weet dat dhr. Fransen verbaal nog weleens behoorlijk van leer kan trekken en daarnaast ook bekend is met fysieke agressie. Daarnaast weet je dat gezien het gegeven dat het weekend is er weinig personeel aanwezig is. Hoe pak je dit aan?”

In de training “Crisisinterventie voor dienstdoende verpleegkundigen” gaan we hiermee (en andere situaties) aan de slag.

Komend najaar voor dienstdoende verpleegkundigen in een organisatie voor ouderenzorg!
3 praktische bijeenkomsten rond de thema’s:
– hoe krijg je adequate informatie waarmee je aan de slag kunt?
– keuzes maken en prioriteren
– veilig interveniëren en de-escaleren

De training is ontworpen op basis van een trainingsintake en praktijkcases en ontwikkeld volgens het didactisch model van Karin de Galan.

Klik hier voor meer informatie.