Telefonische consultatie voor WMO-consulenten

(19/06/2018) - Nieuwe dienstverlening

Een nieuwe loot aan onze boom! Naast begeleide methodische reflectie als vervolg op een training “Psychische kwetsbaarheid in het sociale domein” en/of de training “Veilig op huisbezoek” voor WMO-teams bieden we deze consulenten ook de mogelijkheid tot telefonische consultatie.

De dienstverlening is ontstaan vanuit de behoefte van WMO-consulenten om te kunnen sparren als zich in het hier en nu dilemma’s, vraagstukken voordoen die verband houden met complex gedrag vaak gepaard gaande met systeemproblematiek en een appél op de rol van de WMO-consulent. Vraagstellingen m.b.t. rolverantwoordelijkheid, herstelondersteunend handelen, zelfredzaamheid, steunsystemen stimuleren etc. zijn tegelmatig onderwerp bij de methodische reflectie die enkele keren per jaar plaatsvindt.

Soms kan een vraag/dilemma niet zo lang wachten en heeft een WMO-consulent behoefte aan een sparringpartner met ervaring in het begeleiden van complexe gedragssituaties, die van buitenaf meekijkt. Met de telefonische consultatie gaan we het komende jaar kijken of deze behoefte adequaat ingevuld kan worden.

Interesse? Meer informatie?

Neem contact op met Peter Moors via: p.moors@locustraining.org of 06-27858902