Leerproject Veilig werken en agressie bij radar

(24/07/2013) - in afrondingsfase

Het leerproject Veilig werken en agressie bij Radar dat in juni gestart is nadert haar afronding. De opzet van dit project is het leren in de dagelijkse praktijk te versterken en andere teams binnen de instelling mee te laten profiteren van de leerervaringen van 2 teams.  Het leerproject richt zich op ‘boring van trainingsresultaten in dagelijkse praktijk’ bij een tweetal teams binnen Radar. Gestart werd met een inventarisatie van leervragen waarbij management, staf (opleidingen en teamcoach) en gedragsdeskundige samen met het team een (leer)plan maakten waarbij beoogde resultaten en acties werden uitgewerkt. 

Locus ondersteunde dit proces tijdens de startbijeenkomsten en gedurende de bijeenkomsten van een werkgroep waarin voortgang binnen de teams, stagnaties en leerervaringen gedurende de afgelopen maanden werden uitgewisseld. Momenteel helpen we de teams om hun leerervaringen om te zetten naar adviezen en tips voor collega’s in andere teams en de organisatie (opleidingen/management) zodat het wiel niet weer opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Interesse in deze aanpak? Mail ons via info@locustraining.org