Psychische kwetsbaarheid in het sociale domein

(04/01/2016) - vijfde job-aid in gebruik genomen.

“Psychische kwetsbaarheid binnen het sociale domein van de gemeente – Hoe verder?”, is de titel van de vijfde  jobaid die Locus heeft ontwikkeld.

Deze Job-aid (een klein praktisch boekwerkje) is een doorontwikkeling van de eerdere job-aid gericht op arbeids- en activiteitensituaties en is gericht op professionals die mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleiden in diverse settings binnen het sociale domein.

In de job-aid wordt de nadruk gelegd op het werken met (observeerbaar) gedrag en middels scenario’s worden handvatten geboden voor observatie, gespreksvoering en vervolgacties. Uitgangspunt is het hersteldenken dus geen uitleg over diagnoses of ziektebeelden.

De job-aid wordt gebruikt bij de cursus omgaan met psychische kwetsbaarheid en ondersteund bij het in de praktijk brengen van het geleerde.

Eerdere jobaids zijn:

  • Problematisch (complex) gedrag in arbeid- en activiteitensituaties – Hoe verder?
  • Problematisch (complex) gedrag in de zorg – Hoe verder?
  • Problematisch (complex) gedrag in ambulante begeleiding – Hoe verder?
  • Omgaan met agressie/grensoverschrijdend gedrag