Op zoek naar “good practice” omgaan met agressie?

(03/01/2016) - Locus adviseert en ontwerpt samen met opdrachtgevers

Het afgelopen jaar zijn een 3-tal trajecten waar Locus bij betrokken is opgenomen als goede praktijkvoorbeelden van werken aan vermindering van agressie in de zorg. 

Locus is geregeld actief bij trajecten in het kader van de subsidieregeling “Veilig werken in de zorg”. De drie genoemde voorbeelden geven aan hoe we op diverse vlakken ondersteunend kunnen zijn voor organisaties die met dit thema aan de slag willen.

Binnen de GGZ

Samen met Mondriaan GGZ hebben we een 10-tal interne trainers Omgang met agressie opgeleid. 

Klik hier voor meer informatie over het train de trainer traject bij Mondriaan

Binnen de sector verpleging en verzorging

Bij Sevagram werkt men aan het principe om op elke afdeling een agressiecoach actief te hebben. Locus heeft na een eerste pilot en de advisering over de borging, 2 nieuwe groepen opgeleid terwijl de organisatie zelf de borging new werkwijze van de agressiecoaches actief heeft opgepakt.

Klik hier voor meer informatie over het traject bij Sevagram

Binnen de Jeugdzorg

Voor Xonar heeft Locus een maatwerk-traject omgang met agressie voor ambulante hulpverleners uitgewerkt en meer dan 20 teams getraind. elk team op maat en met eigen thema’s, doelen en werkvormen.

Klik hier voor meer informatie over het traject bij XONAR