Op de digitale snelweg

(25/08/2015) - Leergang agressiecoach als "blended learning"

Laatste voorbereidingen binnen de leeromgeving (het leerplein van Zuyderland in Heerlen) voor de leergang Agressiecoach in de eigen instelling zijn in volle gang.  

In september start deze (incompany) leergang, met deelnemers uit verschillende geledingen/afdelingen van het Heerlense ziekenhuis. De leergang komt voort uit het traject omgang met agressie voor de afdelingen SEH en AOA van het voormalige Atrium MC. Dit najaar wordt het traject verrijkt met een zogenaamde “blended learning”- component die we het afgelopen jaar binnen (en samen met) Sevagram hebben ontwikkeld… Daar hebben we aan de reeds bestaande scholing agressiecoach, e-learning opdrachten, online discussie en digitale toegankelijkheid van theorie ingebouwd. Het resultaat, beter voorbereide deelnemers, snellere transfer van workshop naar eigen werkpraktijk en groter rendement van het leren van deelnemers.

Het is een mooi voorbeeld hoe Locus samen met opdrachtgevers verder bouwt aan de leertrajecten en aansluit op ontwikkelingen bij de opdrachtgevers. Het illustreert ook hoe positieve ervaringen bij de ene organisatie vervolgens bij een andere organisatie kan worden ingezet.