Nieuwe trajecten

(17/06/2014) - Najaar 2014 brengt veel nieuws

De agenda voor het najaar begint zich goed te vullen. We zijn verheugd om nieuwe opdrachtgevers te mogen begroeten zoals bureau Jeugdzorg Limburg waar we maatwerk-trainingen gaan geven op het vlak van omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag en Baanbrekend werk van de gemeente Heerlen waar we begeleiders mogen gaan ondersteunen in een traject rondom complex/problematisch gedrag.

Vertrouwde opdrachtgevers

Daarnaast gaan er ook trajecten van start bij vertrouwde opdrachtgevers zoals Mondriaan waar een nieuwe groep interne “omgang met agressie”-trainers en interne trainingsacteurs geschoold gaan worden. Bij Sevagram mogen we de tweede groep agressiecoaches gaan opleiden in een traject waarbij “blended-learning” een belangrijke rol gaat spelen bij de integratie van deze groep en de reeds ervaren agressiecoaches. Dit beloofd een boeiende samenwerking met de interne opleiders waarbij we de nieuwe digitale leeromgeving van Sevagram onderdeel van de opleiding laten zijn.

Bij Daelzicht vervolgen we dit najaar onder andere met een maatwerk-traject begeleiden van probleemgedrag waarbij we samen met de Daelzicht academie aansluiten bij de visie op teamleren en werkplekleren die binnen deze organisatie steeds meer gestalte krijgt.

Een ander voorbeeld van maatwerk komt na een periode van voorbereiding in de eerst helft van dit jaar, komend najaar tot uitvoering bij een traject rondom het stroomlijnen van interventies bij agressief gedrag. Docenten, begeleiders van de Xaveriusschool, Orbis kind en jeugd GGZ en Xonar werken op 1 locatie en zoeken afstemming binnen hun handelen op dit vlak. Locus begeleid hun in dit proces van inhoudelijke afstemming met als doel dat eigen interne trainers straks zelf weer verder kunnen en medewerkers van de diverse instellingen in voorkomende situaties samen kunnen handelen.

Open inschrijving

Zoals je wellicht al weet heeft Locus dit voorjaar een aantal korte trainingen voor professionals gelanceerd. ook dit najaar is er weer een kans om deel te nemen. voor meer informatie hierover kun je hier klikken!