Module zelfhantering voor professionals

(02/02/2014) - Zelfhantering tijdens spannende/bedreigende situaties.

Binnenkort start de derde in-company groep zelfhantering bij spannende situaties bij Atrium MC. Verpleegkundigen werkzaam op de acute afdelingen van dit ziekenhuis krijgen deze module aangeboden naast de reguliere agressietrainingen waarin men vaardigheden leert op het vlak van “omgaan met gedrag van de ander”.

Medewerkers kunnen zich aanmelden als men, ondanks de reguliere training in basistechnieken, toch merkt dat men in spannende/dreigende situaties een sterke emotionele reactie ervaart, waardoor ze of verstarren en niet meer tot handelen komen of zelf ongecontroleerd boos/agressief raken.

Tijdens de module leert men vormen van agressie én emotie te onderscheiden, er zijn. Eigen gevoelens, gedachten en gedrag te observeren en te beschrijven en leert men deze eerder te signaleren wanneer emoties oplopen. hierdoor ontstaat er ruimte ontstaan voor nieuwe (lees: meer realistisch/positieve) denkwijzen en gedrag. Hiertoe leren deelnemers tevens allerlei verschillende ontspanningstechnieken, die afleiden en helpen bij het reguleren van emoties.

Deze module is een van de onderdelen binnen ons pakket aan trajecten in het kader van “omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag”. Andere modules zijn:

 • basisvaardigheden in het omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
 • scholing tot agressiecoach
 • scholing tot intern trainer omgang met agressie
 • verdiepingsmodules begeleiden van complex/problematisch gedrag binnen diverse contexten (allen op maat gemaakt)
  • kind en jeugd
  • volwassenen
  • ouderen
  • ambulant
  • residentieel
  • wonen
  • intensieve zorg
  • clienten verstandelijke beperking
  • GGZ
  • somatische zorg
  • etc.

 Heb je interesse in onze modules? Neem contact met ons op via info@locustraining.org