Leergang Professional als trainer krijgt SPEN erkenning

(20/08/2018) - SPEN erkenning voor Professional als trainer.

Na een pilot in 2015 en 2016 hebben we besloten de leergang “de Professional als trainer” verder uit te gaan werken en  erkenning/accreditatie aan te gaan vragen voor CPION/SPEN. Met hulp (en veel werk) van Ivo Langenhuizen die als HBO-opleidingskunde stagiair bij ons actief was hebben de we opleiding verder beschreven en dit erkenningstraject ingezet.

Agelopen week hebben we een positieve beoordeling gekregen voor het SPEN (stichting permanente educatie Nederland) voor een opleiding met minder dan 100 contacturen.

In september start de eerste groep, dit is een in-company leergang voor interne trainers van Meander. In 2019 willen we de eerste open-inschrijving van start laten gaan.

Het betreft een opleiding van 9 hele dagen waarin professionals in de zorg (bv verpleegkundigen) zich bekwamen het vak van trainer. Men leert om de eigen deskundigheid om te zetten in effectieve leeractiviteiten in trainingen een goede trainingsintake te doen, zelf werkvormen te begeleiden en gericht te evalueren.

Klik hier voor meer informatie