Leergang intern trainer Zorgweerbaarheid en De-escalatie (ZeD) start weer!

(13/11/2020) - Werken aan weerbare medewerkers.

11 februari 2021 start de volgende groep 

Agressie en grensoverschrijdend gedrag blijft een actueel thema, nu in deze corona-tijden meer dan ooit. Medewerker in de zorg worden na het applaus van de beginfase de laatste maanden toenemend geconfronteerd met agressie van patiënten, bewoners en mantelzorgers en omstanders.

Scholing blijft een noodzakelijk middel om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met deze problematiek. Dat kun je als organisatie ook zelf in eigen hand nemen. Door niet alleen externe bureau’s in te zetten maar juist door eigen medewerkers tot intern trainer op te leiden.

Dit kan met een kort en praktijkgericht programma.

Op basis van onze jarenlange ervaring in het geven van allerlei trainingen omgang met agressie in zorg & welzijn, sociaal domein en onderwijs hebben we onze trainingen en de daarbij behorende trainersopleiding flink vernieuwd.

De uitdaging van adequaat hanteren van agressie en allerlei vormen van grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag ligt op het adequaat vanuit je rol anticiperen op het gedrag van de ander terwijl je tegelijkertijd jezelf, je eigen emoties moet reguleren.

Dit vraagt een weerbare, bij je rol passende manier van optreden van de begeleider, hulpverlener, verpleegkundige, docent etc. Locus heeft hiervoor het concept van zorgweerbaarheid ontwikkeld. Deze zorgweerbaarheid en de-escalatie (van het dreigende gedrag van de ander)  vormen de kern van de vernieuwde training en de scholing van trainers hierin.

Klik hier voor het informatiepakket en inschrijfformulier

De leergang ZeD trainer is de eerste module van een leerpad dat is ontwikkeld door Locus in samenwerking met Nobilum. De tweede module omvat een leergang Fysiek interventie trainer. Deze leergang start naar verwachting eind 2021. De Leergang intern trainer ZeD kan ook los van de rest gevolgd worden.