Leergang “de professional als trainer” van start!

(07/02/2018) - Na succesvolle pilot nu definitief vervolg

In 2016 heeft Locus een pilot van de door haar ontwikkelde leergang “de professional als trainer” gedraaid. 10 deelnemers hebben deze leergang gevolgd en afgerond .

Kern van de leergang:

Vakinhoudelijke professionals trainerscompetenties te laten verwerven, zodat men binnen eigen instelling maar ook daarbuiten de eigen kennis en expertise kan inzetten in trainingen en andere leeractiviteiten t.b.v. andere medewerkers.
In een tijd waar veranderingen elkaar snel opvolgen en medewerkers steeds sneller en vaker kennis en vaardigheden moeten bijspijkeren is de vraag naar (gespecialiseerd) opleidingspersoneel groot.
De professionals binnen een organisatie zijn doorgaans de medewerkers waar de meeste kennis en ervaring zit. Het is in onze visie zonde om deze kennis en vaardigheden niet in te zetten om andere medewerkers te ontwikkelen.
Het geven van een training is meer dan simpelweg kennis en vaardigheden overdragen of een leuke oefening bedenken. Het is een dynamisch leerproces waar persoonlijke leerstijlen, groeps- en organisatiedynamiek en vakkennis elkaar ontmoeten.
Tijdens de leergang “De Professional als trainer” worden professionals/inhoudelijk deskundigen opgeleid om als trainer werkzaamheden uit te voeren op de werkvloer.

Gedurende de leergang maken de deelnemers kennis met verschillende aspecten van didactiek, groepsdynamica en communicatie. De leergang biedt niet alleen een inzicht in de wereld van het trainersvak maar is ook een verrijking op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Naar aanleiding van deze pilot hebben we in 2017 een herontwerp gemaakt en zijn we een SPEN-accreditatietraject gestart

Een eerste zorgorganisatie heeft inmiddels toegezegd om een groep van tussen 6 -10 interne trainers/docenten te willen gaan opleiden binnen deze leergang!

Binnenkort volgen de data voor een open inschrijving!

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@locustraining.org of bel even naar 045-5113437