Investeren in mentaal welzijn medewerkers loont

(16/12/2013) - Onderzoek Trimbosinstituut

Depressieve stoornissen kosten de samenleving bijna 2 miljard op jaarbasis rekent het Trimbos instituut ons voor.