Intervenieren als een luie donder

(07/11/2018) - 29 november Locus workshop op het congres Drang en dwang

Op 29 november zal Sjors Verdiesen namens Locus een workshop geven op het Congres Drang en Dwang, 6 jaar later.

2006 – 2012 waren de 6 subsidiejaren waarbij diverse projecten en initiatieven mogelijk werden gemaakt door subsidie van VWS om Dwang en Drang terug te dringen in de GGZ. Op 29 november 2012 vond het slotcongres plaats in het Beatrix Theater in Utrecht, georganiseerd door GGZ Nederland. Daarbij werd teruggekeken op die 6 jaar en werd de vraag gesteld: “Hoe nu verder?” Nu, zes jaar later, is het tijd om de balans opnieuw op te maken! En de centrale vragen zijn: “Waar staat, wat doet en wat wil het veld?”. Op 29 november, exact zes jaar later, vindt een vervolgcongres plaats. De doelgroep bestaat uit medewerkers uit de ggz die zich bezighouden met het terugdringen van Dwang en Drang in de breedste zin van het woord. Medewerkers van opname afdelingen, HIC, ouderen afdelingen, langdurige behandelsettingen, maar ook betrokken beleidsmakers en staffunctionarissen, kortom voor het hele ggz veld.

Locus is vereerd dat het workshopvoorstel van Sjors is uitgekozen voor deze dag!

“Interveniëren als een luie donder”

Medewerkers in de zorg krijgen te maken met extreem agressieve situaties. Denk aan: doodsbedreiging, automutilatie, opsluiting of gijzeling, dreigen met zelfdoding, afdingen van bepaalde (onredelijke) eisen.  Als zorgverlener is het lastig in deze situaties aansluiting te vinden met de agressor en de situatie te ontmantelen. Factoren als spanning, gevoel van onmacht en angst van dreiging zorgen voor irrationaliteit en de behoefte (van de medewerker) om de regie te over te nemen spelen een belangrijke rol hierin. 

In deze workshop krijg je op interactieve wijze en met ervaringsoefeningen inzicht hoe je in zo’n crisissituatie de regie kun nemen d.m.v. een geweldloze manier van communicatie in te zetten. Ook krijg je inzicht in het effect van extreme agressie op je lijf en gedachtestroming en hoe deze te managen tot een adequate manier van handelen. Deze interventies helpen de zorgverleners de crisis te managen en daardoor de inzet van dwang te verminderen. 

Niet op het congres en wil je meer weten? Klik hier!