Hechting is hot!

(06/06/2019) - Een bijzondere samenwerking die leidde tot deze training over Hechting en LVB

Hechting is hot. LVB is populair.

Deze thema’s zijn onderwerp op veel congressen en symposia. Wil je echt eens
de diepte ingaan en je kennis en praktisch handelen naar client, ouders/verzorgers en begeleiders toe vergroten,
dan is deze training een mooie kans!

De training is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Virginie Jacobs van Locus en de bekende spreker, schrijver Giel Vaessen.

Inhoud
Deze training bestaat uit 3 dagdelen van 4 uur met scholing
over Hechtingsproblematiek / hechtingsstoornissen.

1. Actuele visies en methodieken mbt de begeleiding en behandeling
van jongeren met hechtingsproblematiek / stoornissen.
in combinatie met LVB.
2. Hoe communiceer je met ouders/verzorgers van deze cliënten?
3. Hoe coach je medewerkers in de omgang met cliënten met
hechtingsproblematiek / stoornissen?

De trainers:

Giel Vaessen
Ervaren gezinstherapeut en gedragsdeskundige in het speciaal onderwijs en geestelijke
gezondheidszorg. Giel is een veelgevraagd spreker en trainer in zorg en onderwijs,
schrijver van diverse boeken en werkzaam vanuit zijn eigen bedrijf. Voor meer informatie
zie www.kinkindekabel.nl

Virginie Jacobs
Ervaren pedagogische hulpverlener en trainer binnen zorg en onderwijs. Virginie heeft
ruime ervaring als trainer en opleider binnen de zorg met een specialiteit op het vlak
van begeleiden van complex en problematisch gedrag bij kind en jeugd en de VG-sector. Ze is werkzaam
voor Locus training, coaching en advies.

Klik hier voor meer informatie over deze training en inschrijvingen