Eindejaarsbericht 2014

(22/12/2014) - Jaarbericht 2014

Nu ons lustrumjaar ten einde loopt, kijken we met veel voldoening terug op een dynamisch en inspirerend jaar.
En voor het komende jaar zitten we alweer vol nieuwe ideeën!

2014 kende een feestelijke start met onze lustrumviering en een inspirerende bijeenkomst met al onze freelancers, trainers, ervaringsdeskundigen, trai­ningsacteurs, coaches en behandelaren. Deze groep freelancers bestaat inmid­ dels uit zo’n 22 personen en daarnaast zijn er nog enkele coaches en behande­ laren, waarmee we op incidentele basis samenwerken.

In 2014 heeft Locus in 39 organisaties (zorg, welzijn, sociale werkvoorzienin­ gen, onderwijs, gemeenten en industrie) trajecten uitgevoerd. Onze opdracht­ gevers bevinden zich voornamelijk in Zuidoost Nederland, maar we hebben dit jaar ook in Apeldoorn en Utrecht trajecten uitgevoerd. 

In ons eindejaarsbericht willen we even stilstaan bij de inhoudelijke en ook organisatorische ontwikkelingen wie we hebben doorgemaakt en blikken we vooruit op onze plannen voor 2015.

Klik hier voor het complete Locus eindejaarsbericht.