Een “nieuwe” samenwerking!

(12/02/2015) - nieuwe samenwerking

Afgelopen week hebben Locus training, coaching en advies en Team-Focus hun voornemen tot samenwerking verder vorm gegeven op een aantal vlakken. 

De reeds bestaande contacten worden geïntensiveerd rond de opleiding ervaringsleren van Team-Focus en de trainersopleiding van Locus.  Deze zullen een aanvullend pakket gaan vormen waarin mensen die in de opleiding ervaringsleren, het werken met deze methodiek hebben eigen gemaakt hun scholing kunnen voortzetten/aanvullen naar trainer.

Daarnaast zijn de eerste samenwerkingen tijdens Locus of Team-Focus trajecten op de rails gezet. Wederzijdse deskundigheid zal de trajecten verder versterken tijdens ontwerp en uitvoer van de trajecten.  

Meer info over Team-Focus? Ga naar www.team-focus.nl