“De Karakters” gaat Locus organisatorisch ontzorgen bij de trainingsacteurs

(15/07/2019) - Trainingsacteurs van Locus krijgenorganisatorisch een nieuwe plek!

Een samenwerking die afgelopen voorjaar tot stand is gekomen, is die tussen Locus en acteursburo “de Karakters” (voorheen buro Verheijen). Locus werkt veel met trainingsacteurs in haar trainingen. De kwaliteit en begeleiding van deze trainingsacteurs hebben we de afgelopen 10 jaar in eigen hand gehouden. Incidenteel werkten we op een zeer prettige manier samen met Buro Verheijen, nu dus “de Karakters”, hetgeen altijd goed beviel. Verkennende gesprekken tussen Locus en Niels Lemmens, de nieuwe eigenaar, hebben geleid tot een andere kijk op de wijze waarop we het proces rond onze trainingsacteurs gaan vormgeven. Karakters gaat Locus ontzorgen in de planning en inzet van trainingsacteurs, terwijl Locus actief betrokken blijft bij kwaliteit en inhoudelijke ontwikkeling van de acteurs die voor Locus blijven of gaan werken.