CRKBO erkenning

(27/06/2014) - Geen verbeterpunten uit de audit

Locus heeft afgelopen week de CRKBO-audit gehad. Uit de audit kwam naar voren dat we alle aspecten van de audit naar behoren hebben geregeld of vastgelegd.

De CRKBO-erkenning houdt in dat we de komende 4 jaar wederom BTW-vrijgestelde scholingen mogen uitvoeren. Voor veel van onze opdrachtgevers is dit van belang aangezien men zelf geen BTW kan verrekenen. Tijdens de audit worden diverse aspecten van de bedrijfsvoering en kwaliteitsbewaking onder de loep genomen.

Meer informatie over het CRKBO vind je op www.crkbo.nl