Agressiecoach op de werkvloer

(05/11/2013) - Informatie over de training

Sinds enige tijd bieden we de in het kader van het borgen van vaardigheden op de werkvloer de training agressiecoach aan. De agressiecoach is een medewerker die is opgeleid om binnen de dagelijkse werksituaties collega’s te coachen rondom het thema agressie/grensoverschrijdend gedrag. De agressiecoach kan, eventueel samen met vormen van e-learning en een heldere rol van manager en leidinggevenden de schakel vormen tussen training en werkplek.

Tijdens interactieve trainingsbijeenkomsten verwerven de deelnemers zicht op hun eigen proces, kennis en vaardigheden rond het thema en het coachen van collega’s. 

Geïnteresseerd in meer informatie?   Klik hier voor een pdf met uitgebreide informatie