Afscheid Melissa Reichgelt

(24/11/2021) - Na ruim 12 jaar een nieuwe weg ingeslagen

Per 1 oktober heeft Melissa Locus verlaten. Ze schrijft er zelf dit over:

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Middels deze post breng ik je op de hoogte van mijn vertrek als eigenaar bij Locus.  
In de twaalf jaar dat Peter en ik samen Locus hebben bestierd zijn er veel mijlpalen bereikt. Effectieve trainingen en opleidingen zijn ontwikkeld, complexe teambegeleidingen hebben plaatsgevonden. Ik heb mede dankzij verschillende opdrachtgevers individuele coachtrajecten kunnen ontwikkelen en begeleiden en daarvoor ben ik dankbaar. Dit alles heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Bij de meesten is wellicht bekend dat ik sinds drie jaar de opleiding tot BIG geregistreerd psychotherapeut volg.
Mijn vermoeden is in deze tijd bevestigd en ik realiseer me dat mijn passie voor de psychotherapie, de vertrouwde paden overstijgt en ik er voor kies om hier full time mee bezig te willen zijn.
Organisaties zullen bij Locus in vertrouwde handen blijven bij Peter en zijn team.
Graag wil ik Peter, mijn collega’s en oud collega’s nogmaals bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld.

Het was voor ons geen verrassing maar meer het moment dat nog bepaald moest worden. Dankbaar kijken we terug op een geweldige samenwerking! Lis heeft Locus mede gebracht waar we nu staan! Het is een vertrek waarvan we samen hebben gezegd “tot ziens en geen vaarwel”.
Voor ons was deze stap een moment waarvan we wisten dat het ging komen en ook een emotioneel moment.

Lis bedankt voor alle vertrouwen, je kennis, je niet aflatende streven naar kwaliteit en je compassie en drive voor die mensen die recht hebben op de best mogelijke zorg en begeleiding!