Advies en ondersteuning

Soms is het niet zo duidelijk waarom de zaken in het bedrijf niet lopen zoals gewenst. Daarom biedt Locus ook een onafhankelijke bedrijfsscan en managementondersteuning aan op de werkvloer. De ervaren knelpunten tijdens de bedrijfsscan en/of ontwikkeltraject worden door Locus in gezamenlijkheid met het management opgepakt. Desgewenst adviseren we u over het beleidskader.

Locus onderscheidde zich kwalitatief al van andere aanbieders doordat het aanbod een maatwerktraject was vanuit een gedegen visie.