Leren

Leren is meer dan trainen 

Leren in een organisatie is meer dan een training geven alleen. Onze trajecten vormen een onderdeel van het leerproces van medewerkers én opdrachtgevers in de eigen organisatie. Een training is een onderdeel of tussenfase van een leerproces van een medewerker. Samen met opdrachtgever en deelnemers wordt een training, leertraject, leerproject, opleiding, intervisie of groepscoaching vormgegeven.

We werken nauw samen met opleiders die in de organisaties van opdrachtgevers werkzaam zijn, zodat onze trajecten aansluiten op de visie die de organisatie hanteert bij leren en opleiden van medewerkers. Daarnaast werken we ook samen met andere organisaties die binnen instellingen actief zijn op het gebied van digitale leeromgevingen of “blended learning”

 

Ik weet nu zeker op welke manieren ik kan reageren wanneer een cliënt op een vervelende manier reageert.