Klachtenregeling

versie januari 2018
De klachtenregeling van locus is gebaseerd op 2 artikelen (12 en 13) uit de algemene voorwaarden.

Deel 1 Klachten
Hoewel wij als opdrachtnemer ons uiterste best doet om trajecten zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het gebeuren, dat u als opdrachtgever/deelnemer ergens niet tevreden over bent.
1.1 Opdrachtgever kan een klacht binnen 4 weken schriftelijk melden bij opdrachtnemer. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
1.2 Opdrachtnemer reageert binnen 4 weken naar klager.
1.3 Opdrachtnemer handelt klacht binnen 12 weken af of geeft een indicatie, binnen welke termijn dit kan gebeuren.
1.4 Uitspraak van de derde partij, dhr. Rudi Mertens RFEA, MfN/NMI registermediator te Maastricht, achten wij bindend. Consequenties voor Locus, voortkomen uit deze behandeling/mediation van de klacht handelen wij snel af. In situaties waarin deze regelingen niet voorzien verwijzen wij naar artikel 13 uit de algemene voorwaarden.
1.5 Opdrachtnemer archiveert klacht gedurende 2 jaar.
Bron: artikel 12 algemene voorwaarden

Deel 2 Geschillen
2.1 Op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2.2 Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in eerste instantie opgelost worden met behulp van Mediation, conform het Reglement Mediation zie ook Artikel 12.
2.3 Indien het onmogelijk is gebleken een geschil op te lossen met behulp van Mediation, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechter in Maastricht, tenzij het geschil niet behoort tot de competentie van de kantonrechter.

Bron: artikel 13 algemene voorwaarden. Toepasselijk recht