Weerbaarheid en fysieke interventies in zorg en welzijn

Toenemende complexiteit van zorg- en begeleidingssituaties, richtlijnen tot vermindering van dwang en drang en grotere druk op bezetting/planningen doen een groot beroep op de vaardigheden van begeleiders/verpleging of verzorging. Deëscalatie van gedrag is dan niet altijd voldoende om veilig te kunnen werken.

De trainingen van Locus over weerbaarheid en/of fysieke interventies in zorg en welzijn zijn er op gericht medewerkers op een verantwoorde en humane wijze fysieke agressie de deëscaleren en in het uiterste geval naar proportie te leren fysiek in te grijpen. Veilig en humaan handelen met de focus op de client en je relatie met deze client.

Als je als organisatie start met deze trainingen is aandacht voor borging en committent in alle lagen van de organisatie van groot belang. Locus begeleidt dit proces als onderdeel van de training.

 

 

Dat oefenen met die acteurs is net echt! Wel spannend in het begin, maar ik heb er veel van geleerd.