Video training

  • Groep

Video-interactie/videotraining is een mooi instrument om onderlinge en/of eigen dynamieken aan het licht te brengen, maar ook om iemand zijn reflectief vermogen in kaart te brengen. Deelnemers leren vanuit praktische situaties te leren en verbeteren. Opnames worden door de trainer bekeken en besproken met leidinggevende en teams.

  • Individueel

Met videotraining leert men de eigen begeleidingsstijl van een specifieke bewoner te analyseren en waar nodig aan te passen.

Door het bekijken van de eigen opnames leert men te zien hoe men overkomt op de ander en kan men in alle rust met een trainer bekijken, wat wel en wat minder werkt of wat gewoon niet werkt in het begeleidingscontact.