Train de trainer

  • Van professional naar trainer

Deze training kun je volgen als een onderdeel van je ontwikkeling van inhoudsdeskundige of professional op een bepaald terrein, richting intern trainer van bijvoorbeeld collega’s of vakgenoten binnen je organisatie.

  • Trainer omgaan met Grensoverschrijdend/Agressief gedrag

Zie grensoverschrijdend gedrag/agressie

  • Trainer ABC-methodiek

In samenwerking met stichting ABC’99 ondersteunt Locus de opleiding tot trainer ABC-methodiek.

De opleiding besteed aandacht aan de diverse aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van een ABC-training als intern trainer.

– Inhoud en leertheoretische aspecten van de ABC-methodiek

– Kennismaking met de diverse modules

– Didactische aspecten van het geven van de training

– Implementatie van de ABC-methodiek in de eigen instelling.