Omgang met complex/problematisch gedrag bij ouderen

  • Probleemgedrag

Uit de praktijk blijkt, dat medewerkers vaak onvoldoende toegerust zijn voor het omgaan met probleemgedrag bij ouderen. In samenwerking met stichting ABC’99 bieden we een programma aan, waarin deelnemers leren om volgens de ABC-methode naar de drie belangrijkste groepen van probleemgedrag te kijken namelijk:

–      Verward gedrag

–      Depressief en inactief gedrag

–      Onrustig en geagiteerd  gedrag

Alles draait in deze training om toegepaste gedragsanalyse van het probleemgedrag en het verwerven van kennis en vaardigheden op het vlak van observatie en communicatie.

  • Psychopathologie

Deelnemers werken, aan de hand van individuele ontwikkeldoelen en casuïstiek uit eigen praktijk, aan het versterken van hun eigen competenties binnen dit thema.
Hierbij komen onderstaande thema’s aan bod:

–      Probleemgedrag observeren en beschrijven

–      Communicatie en interactie

–      Conflicthantering

–      Kennis van relevante problematieken

De meest voorkomende problematieken die aan bod zullen komen zijn: persoonlijkheidsstoornissen (o.a borderline, narcisme), delier, dementie, depressie, dwang, psychotische kenmerken, medicatie afhankelijke en andere vormen van verslaving.