Omgaan met psychiatrische problematiek

Het gedrag van een medewerker/cliënt met psychiatrische problematiek en de daaruit voortkomende problemen binnen woon-/werksituaties, zijn niet alleen te verklaren uit die problematiek. Een mens en zijn gedrag is complexer dan puur vanuit een psychiatrisch model bezien.

In onze trainingen gaan we uit van een “herstel ondersteunende” benadering. Zeker binnen arbeidssituaties is het in onze visie van belang om te focussen op wat iemand wel nog kan en wil. Werk en andere vormen van zinvolle dagbesteding kunnen een belangrijke rol spelen bij een herstelproces. Begeleiders kunnen dit individuele proces niet sturen, maar wel ondersteunen. De trainingen worden onder andere vormgegeven in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

  • Op de werkvloer

Op een praktische wijze wordt geoefend met gespreksvoering met medewerkers die psychische problematiek kennen en waarvan het gedrag begeleiding/ondersteuning vraagt. Deelnemers leren werken met de job-aid psychiatrische problematiek die voor deze doelgroep ontwikkeld is.

  • In de wijk

De training richt zich op het leren signaleren van psychiatrische problematiek en het doorverwijzen naar relevante hulpverlening of bespreekbaar maken binnen de wijkteams, om van daaruit zelf verder te kunnen handelen. Deelnemers dienen hierbij een onderscheid te kunnen maken tussen lastig/moeilijk gedrag en somatische en psychische factoren die dit gedrag beïnvloeden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat men zelfstandig met psychiatrische problematiek aan de slag gaat, maar juist de rol van schakel blijft vervullen.

  •    Op de (zorg)afdeling

Deelnemers leren de meest voorkomende gedragsscenario’s herkennen binnen hun dagelijkse praktijk en aan de hand van eigen casuïstiek hoe met dit soort gedrag om te gaan.