Leergang Trainer Zorgweerbaarheid en De-escalatie (ZeD)

De voormalige leergang OMA trainer is vernieuwd! OMA is ZeD geworden. Op basis van onze jarenlange ervaring in het geven van allerlei trainingen omgang met agressie in zorg & welzijn, sociaal domein en onderwijs hebben we deze training en de daarbij behorende trainersopleiding flink vernieuwd.

De uitdaging van adequaat hanteren van agressie en allerlei vormen van grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag ligt op het adequaat vanuit je rol anticiperen op het gedrag van de ander terwijl je tegelijkertijd jezelf, je eigen emoties moet reguleren.

Dit vraagt een weerbare, bij je rol passende manier van optreden van de begeleider, hulpverlener, verpleegkundige, docent etc. Locus heeft hiervoor het concept van zorgweerbaarheid ontwikkeld. Deze zorgweerbaarheid en de-escalatie (van het dreigende gedrag van de ander)  vormen de kern van de vernieuwde training en de scholing van trainers hierin.

Klik hier voor het informatiepakket Leergang ZeD 2024

Wil je inschrijven vul dan het onderstaande formulier in.

Inschrijfformulier Leergang "trainer ZeD

Inschrijfformulier 

Leergang trainer Zorgweerbaarheid en De-escalatie

 
Via welk nummer ben je bereikbaar voor vragen en contact tijdens de leergang?

Kosten voor deelname aan de leergang bedragen in 2023: € 2.850,00 (is een BTW vrijgesteld traject)

Dit is inclusief lunch op de scholingsdagen, materialen/leeromgeving

Na inschrijving hebt u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen om deze inschrijving zonder verdere kosten te annuleren.

Annulering kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail). Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of datum binnenkomst mail.

Bij annulering tot 6 weken voor aanvang brengen wij u € 40,00 administratiekosten in rekening.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang brengen wij u 50% van de trainingsprijs in rekening.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang bent u de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling door Locus Training, Coaching & Advies.

Wanneer u, na de bevestiging van deelname, een vervanger voorstelt, wordt € 40,00 in rekening gebracht voor administratiekosten.

Hiermee schrijf ik me in voor deze leergang en ga ik akkoord met de voorwaarden die hieraan gesteld zijn.

Locus gebruikt de gegevens die u in dit formulier invult alleen voor opleidingsdoeleinden van deze leergang.

  • Administratie
  • Communicatie over de leergang
  • Accreditatie

 

Dit gaat over mijn eigen praktijk.