Gesprekstechnieken

  • Basis communicatievaardigheden

Deelnemers leren om gesprekstechnieken te hanteren in het kader van grensoverschrijdend gedrag of conflicthantering/assertiviteit. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de LSD methodiek en de drie A’s. Tevens wordt er stil gestaan bij het leren geven van feedback op een ondersteunende manier.

  • Gevorderde communicatievaardigheden

De gevorderde communicatievaardigheden sluiten aan op de basistraining. De nadruk ligt op het verdiepen en versterken van de eigen professionele competenties op het gebied van (verdiepende) gespreksvaardigheden in hoog complexe situaties. Er wordt gebruik gemaakt van geweldloos communiceren, de emotiedriehoek versus de krachtendriehoek en de interactiecirkel.