Begeleide supervisie/intervisie

  • Intervisie

Een intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Er wordt een gesprek georganiseerd tussen mensen die werkzaam zijn op dezelfde werkplek. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

  • Supervisie

Supervisie is ook een vorm van deskundigheidsbevordering, maar dan op individueel niveau, waarbij de beroepskracht onder systematische begeleiding reflecteert over werksituaties en zijn beroepsmatig handelen daarin.