Bedrijfsopvangteam / Nazorgteam (BOT)

Wij ondersteunen bedrijven/instellingen/organisaties bij het opzetten van hun eigen nazorg- / BOT team. Hierbij leren deelnemers hoe ze een collega na een incident op kunnen vangen en hoe ze een opvanggesprek kunnen voeren. Zij leren signaleren wanneer er sprake is van een verstoorde verwerking en de betreffende medewerker op een gepaste wijze door te verwijzen.

Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemer leert, hoe hij zich kan presenteren binnen de teams van de eigen organisatie als BOT’er en de principes van collegiale opvang na een incident kan overdragen binnen deze teams.