Leren is een sociaal proces

Mensen leren in een sociale context. Elke situatie waarin mensen met elkaar in contact treden, biedt leersituaties. Tijdens een bijeenkomst biedt Locus een veilige omgeving waar nieuw gedrag uitgeprobeerd, nieuwe kennis verworven of juist getoetst kan worden. Ervaringen uit de praktijk worden tijdens het traject centraal gesteld, zodat obstakels en successen in de juiste context direct ervaren en aangepakt worden.

Het sluit goed aan bij ons werk.