Psychologisch consult

Wanneer kan een Psychologisch consult behulpzaam zijn?

Als uit de intake blijkt dat een medewerker last heeft van psychische klachten, adviseren wij een psychologisch consult. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als  een medewerker last heeft van concentratieproblemen, snel geagiteerd zijn, gespannenheid of somberheid. Het ontstaan van deze psychische klachten zijn soms lastig te achterhalen. Misschien is de werkdruk vergroot, zijn er in de thuissituatie ingrijpende gebeurtenissen geweest of is er sprake van  een combinatie van beide. 

Met een psychologisch consult worden de klachten en het ontstaan van klachten onderzocht waarna, indien hier sprake van is, een beschrijvende diagnose volgt. Ieder onderzoek geeft een advies over een gewenst vervolg voor u als werkgever en de medewerker.