Psychiatrisch consult

Wanneer kan een Psychiatrisch consult behulpzaam zijn?

Sommige psychische klachten zijn van dien aard dat er meer nodig is dan psychologische of coachbegeleiding. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld wanneer sombere klachten, depressieve klachten worden. Slaapproblemen maar niet over lijken te gaan, of klachten van gespannenheid en agitatie overgaan in onbeheersbare woede uitbarstingen op de werkvloer. Als uit de intake- of begeleiding blijkt dat psychiatrische deskundigheid van de Geestelijke Gezondheidszorg nodig is, adviseren wij een psychiatrisch consult door een BIG geregistreerde psychiater.  

Met een psychiatrisch consult worden de klachten en het ontstaan van klachten onderzocht waarna, indien hier sprake van is, een diagnose wordt gesteld. Wanneer het nodig is, kan de behandelend psychiater ook medicamenteuze ondersteuning bieden. Ieder onderzoek geeft een advies over een gewenst vervolg voor u als werkgever en de medewerker. 

Een psychologisch en/of psychiatrische diagnose en rapport bespreken we altijd in overleg en na toestemming van de betrokken medewerker.