Bedrijfsscan

Bij de bedrijfsscan zal Locus een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door een afgesproken periode mee te lopen op de werkvloer. Tijdens deze periode zullen interviews worden afgenomen met betrokken medewerkers zodat de gehele context in beeld wordt gebracht. Op deze manier zal er een duidelijk beeld ontstaan van onderliggende meningen, wensen, behoeften en knelpunten.