Crisisinterventie voor dienstdoende verpleegkundigen in zorgorganisaties

“Het is zaterdagochtend en omstreeks tien uur ontvang jij een alarmering vanuit afdeling de Wolfsmelk. Verzorgende Marianne heeft alarm geslagen aangezien dhr. Fransen verbaal zeer agressief is en zich niet laat corrigeren. Je weet dat dhr. Fransen verbaal nog weleens behoorlijk van leer kan trekken en daarnaast ook bekend is met fysieke agressie. Daarnaast weet je dat gezien het gegeven dat het weekend is er weinig personeel aanwezig is. Hoe pak je dit aan?”

In de training “Crisisinterventie voor dienstdoende verpleegkundigen” gaan we hiermee (en andere situaties) aan de slag.

Komend najaar voor dienstdoende verpleegkundigen in een organisatie voor ouderenzorg!
3 praktische bijeenkomsten rond de thema’s:
– Hoe krijg je adequate informatie waarmee je aan de slag kunt?
– Keuzes maken en prioriteren
– Veilig interveniëren en de-escaleren

Dienstdoende verpleegkundigen leren in deze training van 3 bijeenkomsten (en een terugkombijeenkomst) doelbewust te handelen bij een crisissituatie die zich aandient. Men leert gericht informatie te verzamelen bij meldingen en/of bij aankomst op een locatie en bewuste afwegingen te maken om zelf te interveniëren, danwel de aanwezige medewerkers te ondersteunen zelfstandig de situatie op te pakken.

Ze leren in dit traject op welke wijze en wanneer men zelf kan interveniëren om gedrag van derden te de-escaleren of dat men moet opschalen om veiligheidsredenen.

De training is ontworpen op basis van een trainingsintake en praktijkcases en ontwikkeld volgens het didactisch model van Karin de Galan.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend verkennend gesprek. de training wordt op maat voor uw organisatie ingericht. Email ons via info@locustraining.org