Corona maatregelen voor Trainingen

Onze trainingen kunnen op onze eigen locatie en op de locatie van opdrachtgevers plaatsvinden, voor beide situaties vinden jullie hieronder instructies.

Als je training volgt op onze locatie op C-mill

 • De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte en
  er wordt gewerkt met vaste ‘oefengroepjes’.
 • De trainer geeft voorafgaand aan de training nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training. Zonodig wordt dit herhaald tijdens de training
 • Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.
 • De RIVM-hygiënemaatregelen worden strikt opgevolgd voor zowel trainers als cursisten: bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een trainer of een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Deelnemers wordt verzocht de handen te wassen alvorens de trainingsruimte te betreden en alvorens de locatie te verlaten.
 • In de trainingsruimte is hand-desinfectie-gel aanwezig, papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal voor het reinigen van trainingsmateriaal.
 • Trainingsmateriaal als pennen, werkmappen, post-it bloks worden verpakt aangeboden. De trainer desinfecteert voor het uitdelen de handen, raakt tussendoor niet zijn of haar gezicht aan en desinfecteert na het uitdelen opnieuw de handen.
 • Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met andere deelnemers.
 • Iedere deelnemer ontvangt voorafgaand aan de training de veiligheids- en hygiëne instructies. Ze hangen ook zichtbaar in de trainingsruimte op
 • De deelnemers worden gevraagd op elkaar te letten en elkaar te helpen herinneren aan de afgesproken gedragsregels.

 

Als we trainen op locatie – Bij onze opdrachtgevers

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant geldt het volgende:

 • Welke locatie betreft het? Op een zorglocatie of een scholingslocatie.
 • De trainer checkt bij aanvang van de training bij de deelnemers of de geldende gezondheidsklachten afwezig zijn.
 • De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de RIVM richtlijnen. Deze zal deelnemer aanspreken als dit niet gebeurd. Deelnemers zijn echter zelf ook verantwoordelijk voor het naleven van de instructies.
 • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de training veilig kan plaatsvinden.

 

Bronvermelding: Protocol Veilig Trainen – in de 1,5 meter economie
NOBTRA 2020