Individuele behandeling

Locus biedt individuele behandeling op commerciële basis. Een werkgever kan via ons de GGZ behandeling van diens medewerkers in gang zetten. Deze behandeling richt zich op arbeidsgerelateerde psychische problematiek. De werkgever blijft betrokken bij de behandeling van diens medewerker, met inachtneming van de persoonlijke geheimhoudingsplicht van de behandelaar jegens diens cliënt. 

Wanneer de medewerker een hulpvraag heeft met betrekking tot klachten die belemmerend zijn in zijn functioneren, dan is behandeling het aangewezen middel. Locus werkt vanuit de herstelondersteunende benadering, waarbij het behouden van werk een belangrijke rol speelt bij het herstelproces. Een snelle inzet van gespecialiseerde interventies en een focus op wat iemand wel nog kan en wil, zijn dan belangrijk.

We hanteren in de behandeling het stepped care principe, waarbij het uitgangspunt is dat iemand niet meer zorg krijgt dan nodig en tegelijkertijd niet minder dan verantwoord is.

Locus behandelt alleen medewerkers indien:

  • Er sprake is van een enkelvoudige vraag, die in maximaal 10 sessies te behandelen is. Denk hierbij aan angst- en stemmingsklachten, concentratie- en aandachtsproblemen, enkelvoudig  trauma en een secundaire verslaving die is ontstaan t.g.v. andere klachten (bijv. alcoholgebruik om angst te dempen).

  • Er sprake is van een afgebakende vraag ondanks onderliggende problematiek. Het kan zijn dat een medewerker bijvoorbeeld stemmingsklachten ontwikkelt en daarnaast klachten heeft, die een langdurige behandeling behoeven en die niet binnen Locus behandeld kunnen worden (bijv. persoonlijkheidsproblematiek). In het kader van stepped care richten wij ons in dit voorbeeld op de stemmingsklachten, om zodoende het functioneren van de betrokkene te verbeteren.

Onze coaches en behandelaren hebben allen ruime werkervaring in de reguliere geestelijke gezondheidszorg en de arbeidsgerelateerde hulpverlening.

Achtergronden en methodieken van waaruit onze coaches en behandelaren werken zijn:

Herstel benadering, systeem theoretisch gedachtengoed, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schema focused therapy, transactionele analyse, geweldloze communicatie, ervaringsleren en de cliënt gerichte benadering.