Behandeling

Veranderingen kunnen een broos evenwicht verstoren. Het kan zijn dat onderliggende problematiek de uitvoering van het ontwikkeltraject, werkzaamheden of misschien zelfs het gehele functioneren verstoort, waardoor er meer nodig is dan een coachings- of trainingstraject. Gedrag op de werkvloer waarbij onderliggende problematiek kan spelen is bijvoorbeeld:

  • Verward, niet in de realiteit, achterdochtig gedrag
  • Teruggetrokken, somber gedrag
  • (Faal) Angstig gedrag
  • Druk, impulsief gedrag
  • Manipulerend / niet sociaal gedrag
  • Concentratiezwak gedrag
  • Vasthoudend gedrag

Locus werkt vanuit de herstelondersteunende benadering. Het behouden van werk speelt een belangrijke rol bij het herstelproces. Spoedige gespecialiseerde interventies en een focus op wat iemand wel nog kan en wil, is dan belangrijk. Daarom biedt Locus individuele- en groepstrajecten aan door  hulpverleners met ruime ervaring binnen zowel de 2e lijn als de arbeid gerelateerde hulpverlening. De trajecten kennen altijd ondersteuning en supervisie van een BIG geregistreerde psychiater, gezondheidszorg psycholoog en/of psychotherapeut.