Welkom bij Locus

Rechtstreeks naar de informatie over onze leergangen:

Klik hier voor de leergang trainer Zorgweerbaarheid en de-escalatie start juni ’24

Klik hier voor de leergang trainer Fysieke Interventies start oktober ’24

Uw partner voor organisaties en hun professionals in zorg & welzijn, onderwijs en het sociale domein

We leven in een kleurrijke, diverse en continu veranderende samenleving waarin het unieke voorop staat. Het individu heeft in deze samenleving behoefte aan persoonlijke ontwikkeling.

Organisaties bewegen in deze maatschappij mee met de continu veranderende omgeving en floreren door de uniciteit van haar mensen te erkennen en daarbij ieders eigen kracht volledig tot hun recht te laten komen.

Over Locus

Opgericht in 2009 heeft LOCUS zich ontwikkeld tot een leidend advies, training en coachinstituut op het vlak van complex gedrag, psychisch verzuim en omgaan met veranderingen. Vanuit een toonaangevende en erkende vakkundige kern van professionals spelen wij flexibel in op de behoefte aan verbetering en ontwikkeling van het individu en van organisaties in hun in hoog tempo veranderende omgeving.

We doet dit vanuit een integrale visie waarin individuele patronen, team- en organisatiedynamieken en doelen worden meegenomen in de aanpak. In het besef dat we leven in een dynamische wereld met nieuwe behoeften, blijven we altijd op zoek naar nieuwe inzichten en oplossingen. Met een aanstekelijke passie die altijd een inspirerende voetafdruk achterlaat, waardoor we samen met de opdrachtgever en haar medewerkers op een duurzame manier maximaal effect bereiken.

Thema’s die tot onze expertise horen zijn:

  • Versterken van zelfzorg van professionals
  • Omgaan met agressie/grensoverschrijding en andere vormen van complex gedrag
  • Fysieke interventies in de zorg
  • Competenties op het vlak van gespreksvaardigheid/interactie
  • Begeleiden van complexe teamprocessen
  • Opleiden van (interne) trainers en collegiale coaching en bedrijfsopvangteams (BOT)

 

 

Vanuit 2 verschillende bedrijven inmiddels een training van Locus gehad. Ik ben erg positief over de goede sfeer, de deskundigheid en de trainers. Zeeer aan te raden voor organisaties die in de hulpverlening werken!